Gewasteelt + Zonne energie = Green Meteor 

Zonne-energie heeft de toekomst en is van groot belang om aan de huidige klimaatdoelstellingen te voldoen. De aanleg van zonneparken gaat op het moment ten koste van de voedselproductie en biodiversiteit. De zonnepanelen worden geplaatst op vruchtbare landbouwgrond die zowel tijdens als na afloop onbruikbaar achterblijft.

GREEN METEOR WERKT AAN EEN DUURZAME OPLOSSING WAARBIJ IEDERE VIERKANTE METER OPTIMAAL WORDT BENUT.

Twee bedrijven werkzaam over de gehele wereld hebben de handen ineengeslagen. Enerzijds vinden zij hun oorsprong in constructie, en anderzijds in de fabricage van teeltsystemen. Uit dit initiatief is Green Meteor ontstaan. De kennis die in dit bedrijf samenkomt maakt dat er oplossingen gevonden kunnen worden voor het leveren van advies, eigen productie en het plaatsen van de onderstellen van zonneparken.

De zonnepanelen worden boven de teelt geplaatst. Onder de zonnepanelen kunnen verschillende gewassen worden geteeld zoals bessen en frambozen. Op deze manier dienen de zonnepanelen niet enkel om zonne-energie op te wekken, maar ook als landbouwgrond. Zonnepanelen bieden daarnaast bescherming voor de gewassen tegen extreme weersomstandigheden, zoals hevige neerslag en te intensieve zonnestraling.

Op de zonnepanelen wordt een waterafvoergoot aangebracht om regenwater op te vangen. Het opgevangen water wordt gebruikt voor irrigatie van de gewassen. Hierdoor gaat er geen water onnodig verloren.

Meteor Systems werkt samen met Octinion aan revolutionair project!

Meteor Systems werkt samen met Octinion aan een revolutionair project. Dit is mede mogelijk gemaakt door de subsidie van Interreg, Vlaanderen-Nederland, een Europees fonds voor regionale ontwikkeling.