Gewasteelt + Zonne energie = Green Meteor 

Zonne-energie heeft de toekomst en is van groot belang om aan de huidige klimaatdoelstellingen te voldoen. De aanleg van zonneparken gaat op dit moment echter ten koste van de voedselproductie en biodiversiteit, omdat de zonnepanelen worden geplaatst op vruchtbare landbouwgrond die daardoor onbruikbaar wordt. Ook wanneer de panelen weer weg zijn.

Green Meteor werkt aan een duurzame oplossing waarbij iedere vierkante meter optimaal wordt benut.

Door zonnepanelen boven de teelt te plaatsen, kunnen verschillende gewassen zoals bessen en frambozen worden geteeld. Op deze manier dient de ruimte niet enkel om zonne-energie op te wekken, maar ook als landbouwgrond. Zonnepanelen bieden daarnaast bescherming voor de gewassen tegen extreme weersomstandigheden, zoals hevige neerslag en te intensieve zonnestraling.

Op de zonnepanelen wordt een waterafvoergoot aangebracht om regenwater op te vangen. Dit opgevangen water wordt gebruikt voor irrigatie van de gewassen. Hierdoor gaat er geen water onnodig verloren.

''PIB India helpt de Nederlandse tuinbouwtechnologie in India te vermarkten'' 

Bron: groentenieuws.nl

PIB staat voor Partners for International Business en is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities realiseren.