Algemene voorwaarden Persoonsgegevens

Meteor Systems kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Meteor Systems verstrekt.

Welke gegevens kunnen worden verwerkt

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Meteor Systems gegevens nodig heeft

Meteor Systems verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Uw naam en emailadres kunnen gebruikt worden om een nieuwsbrief te versturen. U kunt zich ten alle tijden afmelden onderaan de email en uw gegevens zullen dan automatisch verwijderd worden. 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Indien u online heeft gesolliciteerd, zullen we uw gegevens verwijderen indien u niet geselecteerd bent voor een gesprek.

Hoe lang Meteor Systems uw gegevens bewaart

Meteor Systems bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien u online heeft gesolliciteerd, zullen we uw gegevens verwijderen indien u niet geselecteerd bent voor een gesprek.

Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens

Meteor Systems verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verhuizen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt te allen tijde een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@meteorsystems.nl. Meteor Systems zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Meteor Systems neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Meteor Systems maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Meteor Systems verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@meteorsystems.nl.