Teeltsysteem UltraClima Tomatenkas

Een van de belangrijkste keuzes bij nieuwbouw is de juiste combinatie van een goed teeltsysteem en de irrigatie. Om het maximale uit een teelt te halen, ondersteunen de juiste teeltsystemen de gewenste manier van telen, gecombineerd met de juiste irrigatievoorzieningen én een goede bevestiging en ophanging van alle materialen. Omdat de Ultra Clima kas in inrichting zo ver afwijkt van de standaard teeltmethodes, is er extra behoefte aan maatwerk voor het teeltsysteem.
In het verleden had RedStar al goede ervaringen opgedaan met Meteor Systems, dus ook voor de kas in Dinteloord benaderden zij dit bedrijf voor het teeltsysteem. “Wat de basis voor deze samenwerking is? Samenwerking begint altijd bij mensen”, aldus Cor. “Het is heel belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de persoon waarmee je een zo intensief traject gaat doorlopen.”
Wat ook erg meehielp is dat beide bedrijven dezelfde belangrijke waarden voor ogen houden. Beiden geven innovatie een zeer belangrijke plaats in hun ondernemingen. Voorop blijven lopen gebeurt immers door constant te blijven ontwikkelen en door te vernieuwen in de werkwijze. “Dit geldt zeker ook voor de manier waarop er geteeld wordt bij RedStar. Zodoende hoort hier voor het teeltsysteem een net zo innovatieve partner bij. Die vonden wij in Meteor Systems.”

Het project in beeld