Meer aardbeiplanten per m2 door hijssysteem

Aardbeienteler Jouy van Kwekerij Camp Peries in Frankrijk teelt zijn aardbeien op goten met behulp van een hijssysteem. Deze manier van telen, maakt het mogelijk om meer goten per tralie te plaatsen, zo meldt Meteor Systems in een bericht.

In opdracht van Horconex ontwikkelde Meteor Systems een hijssysteem voorzien van een speciaal type goot aansluitend op de wensen van de kweker. Onlangs is hier het laatste deel van opgeleverd. Jouy teelt nu op een oppervlakte van in totaal 4,2 hectare.

Het hijssysteem zorgt ervoor dat de bestaande ruimte zo efficiënt mogelijk kan worden benut. Er worden 10 goten in een tralie geplaatst, voorzien van 2 hijsdraden per goot. Het systeem is gebaseerd op een zogenaamd balans-systeem. Van de 10 goten gaan er 5 omhoog en 5 omlaag. Hier zijn de krachten in de installatie minimaal. De goten 1/3/5/7/9 bewegen tegelijktijdig omhoog c.q. omlaag. Dit geldt ook voor goten 2/4/6/8/10. In de neutrale positie hangen alle 10 de goten op dezelfde hoogte. Wanneer er aan het gewas gewerkt wordt, zullen de goten omhoog en omlaag gehesen worden. Zo ontstaat er paden tussen de goten om de gewaswerkzaamheden te verrichten.

Voor Jouy werd een aparte goot ontwikkeld. Dit goot type, de GM-28, is voorzien van een geïntegreerde uitsparing voor de verwarmingsslang. Vanwege de centrale ligging van de verwarmingsslang in de goot, blijft het systeem stabiel. Bovendien wordt de warmte nu gelijkmatig in de kluit verdeeld.

Het project in beeld