Irrigatie

Supertif Systeem

Geschikt voor irrigatie van de productie van bloemen, fruit en groenten in kassen, potplanten,
jonge bomen en opkweek.

Kenmerken:
• Druk gecompenseerde druppelaar voor een nauwkeurige en jarenlange betrouwbare watergift.
Alle planten krijgen gelijktijdig een uniforme hoeveelheid water.

• Uniek labyrint ontwerp draagt zorg voor een zelfwerkend spoelmechanisme waardoor een minimale kans op verstoppingen

• Grote waterdoorlaat en hoge watergift zorg voor uniforme hoeveelheid water tussen de druppelaars onderling

• Erg geschikt voor langere lengtes PE slangen

• Hoogte verschillen in het landschap zijn geen probleem

• Geschikt voor korte druppelbeurten voor een optimale waterdistributie in alle substraten

• Geen waterleegloop uit de slangen

• 3 verschillende systeemaansluitingen Horizontaal, verticaal en On-Line

• Openingsdruk 0,70 bar, sluitingsdruk 0,20 bar bij haakse druppelaars

• Eenvoudig systeem reinigen is toegestaan met salpeterzuur of chloor voor een lange
levensduur

Netafim Systeem

Kenmerken en Voordelen :

- Druk gecompenseerd; precieze en gelijkmatige watergift over een groot drukbereik. 100% uniformiteit in de afgifte van water en voedingsstoffen, over de gehele lengte van de druppelslang.
- PCJ-LLCNL & PCJ-HCNL met anti drain (LCNL & HCNL); voorkomt het leeglopen en bijvullen van de druppelslang. Verbetert de efficiëntie van de pulse irrigatie.
- Continu zelfspoelend; spoelt vervuiling weg wanneer dit gedetecteerd wordt tijdens het gebruik. Dus niet alleen aan het begin of einde van een watergeefbeurt.
Zo wordt een ononderbroken werking van de druppelaar mogelijk.
- TurboNet™ labyrinth; verzekerd een grote waterdoorlaat. Diepe en grote openingen verhogen de weerstand tegen verstoppingen. Uitgevoerd met de grootste beschikbare openingen.
- Druppelaar wordt volledig automatisch in de druppelslang gemonteerd.
- Een extra meerweg-aftakking kan de watergift te verdelen over meerdere uitlaten.

Saturnus Systeem

Geschikt voor irrigatie van de productie van bloemen, fruit en groenten in kassen, potplanten,
jonge bomen, opkweek en kweektafels.

Kenmerken:
• Niet druk gecompenseerde druppelaar voor een nauwkeurige en jarenlange betrouwbare watergift

• Instelbare watergift welke afhankelijk is van de werkdruk, door het verhogen of verlagen van de werkdruk stelt met de watergift in.

• Uniek labyrint ontwerp draagt zorg voor een zelfwerkend spoelmechanisme waardoor een minimale kans op verstoppingen

• Grote waterdoorlaat en hoge watergift zorg voor uniforme hoeveelheid water tussen de druppelaars onderling

• Kan niet toegepast worden bij landschappen met hoogte verschillen

• Geschikt voor korte en gemiddelde lengtes PE slangen

• systeemaansluitingen horizontaal, verticaal

• Eenvoudig systeem reinigen is toegestaan met salpeterzuur of chloor voor een lange
levensduur

Capillair Systeem

Dit systeem is geschikt voor irrigatie van de productie van bloemen en groenten in
kassen, potplanten, jonge bomen, opkweek en kweektafels.

Kenmerken:
• Watergift wordt bepaald door de combinatie van de lengte van de capillair, binnendiameter
en waterdruk

• Capillair is voorzien van een kleurcodering elke kleur heeft een specifieke watergift

• Instelbare watergift door het verhogen of verlagen van de waterdruk, aangepast aan de
verschillende teeltomstandigheden gedurende het jaar

• Kan niet toegepast worden bij landschappen met hoogte verschillen

• Beste voor korte en gemiddelde lengten van PE slangen

• Lage investeringskosten

• Eenvoudige vervanging van individuele capillaire druppelaars

• Eenvoudig systeem reinigen is toegestaan met salpeterzuur of chloor voor een lange
levensduur

Opties

Klemkoppeling knie met buitendraad
PE Klemkoppeling knie
PE Klemkoppieling recht

PE Klemkoppeling T-Stuk
PVC Knie
PVC rechte koppeling

Ponsgereedschap